Obchodní podmínky původní

Platební podmínky

Způsoby platby

 • platba v hotovosti při osobním vyzvednutí na sídle firmy Spojenců 13,  32300  Plzeň-Bolevec
 • platba předem, před převzetím zboží na sídle firmy či před předáním zásilky dopravci, platbu proveďte na účet číslo 1043135006/2700 vedeného u UniCredit Bank, jako variabilní symbol uveďte číslo Vaší objednávky
 • platba dobírkou – při převzetí zboží od dopravce

Dodací podmínky

Zboží bude vyexpedováno dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího v co nejkratším možném termínu. Produkty, které jsou skladem, zasíláme obvykle do 3-5 pracovních dnů. U živých rostlin a nádob může být doba dodání až 14 dní. Termínem dodání se rozumí doba od objednání resp. zaplacení do expedice u prodávajícího. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím musí obsahovat daňový doklad. Prodejce může na vyžádání zákazníka i dodatečně zaslat daňový doklad na adresu, která je uvedena v objednávce.

Doprava

Zboží objednané na našem internetovém obchodě www.florainterier.cz doručuje přepravní společnost PPL, cena dopravy je 139 Kč včetně DPH, dobírka 40 Kč včetně DPH.

Osobní odběr je možný na adrese naší firmy FLORAinterier s.r.o. , Spojenců 13, Plzeň, 323 00. Vždy vyčkejte na informativní e-mail, kde budete k odběru zboží vyzváni.

Respektujte prosím, že zejména u větších rostlin a těžkých květináčů je možnost pouze osobního vyzvednutí na sídle naší firmy, případně je možnost zaslání – ale vždy po individuální domluvě se zákazníkem. Dalším způsobem může být naše vlastní doprava v rámci Plzně a okolí, také po domluvě.

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši a nové doručení se provádí pouze na vyžádání a není prováděno opakovaně.

V případě, že si kupující nevyzvedne objednané zboží a objednávku nezruší ještě před odesláním, nebude mu umožněno uskutečnit další objednávku bez toho, aby uhradil náklady spojené se zasláním nevyzvednuté objednávky.

Nepřehlédněte – zásilku doručovanou přepravní společností PPL si vždy pozorně prohlédněte a pokud balík vykazuje jakékoli známky mechanického poškození, odmítněte jej převzít. V případě, že to bude možné, otevřete zásilku před doručovatelem. Pokud bude jevit známky poškození, balík okamžitě reklamujte. Pokud balík s poškozením převezmete a na tuto skutečnost přijdete později, pošta nebo přepravní služba reklamaci neuzná. Za poškození vlivem přepravy neručíme.

Storno objednávky

Kupující má právo odstoupit od objednávky do 3 dnů od odeslání objednávky elektronickou cestou a to bez jakéhokoliv postihu.

Po termínu 3 dnů od uskutečnění objednávky, pokud již nebylo zboží zasláno, má kupující právo odstoupit od smlouvy s tím, že se zavazuje uhradit jednorázový storno poplatek 200 Kč.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí
 • zboží se již nedodává
 • výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet.

Před zasláním zboží zpět nás písemně informujte, že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz. Zboží, které zasíláte, musí být v perfektním stavu, nepoškozené ani jinak znehodnocení, bez známek používání či praní. Zboží musí být vráceno kompletní, včetně veškerého příslušenství. Se zbožím musí být zaslán originální doklad o koupi. Aby nedošlo k případnému poškození během přepravy, je třeba zboží dobře zabalit.

Neposílejte zboží na dobírku – takto zaslané zboží nepřijímáme. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je odstoupení i zboží doručeno prodávajícímu do 14 dnů od převzetí plnění. V souladu s §53 (10) má dodavatel nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (poštovné, balné, nový obal, naskladnění a kontrola úplnosti zboží).

Prodávající vrátí spotřebiteli vynaložené finanční částky kromě skutečně vynaložených nákladů do 30 dnů od odstoupení. Pokud byla hodnota zboží již snížena jeho použitím, je spotřebitel povinen chybějící hodnotu, dle ustanovení §458 (1) občanského zákoníku, nahradit v penězích. V praxi se tak děje formou snížení vrácené kupní ceny.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Záruční doba na veškeré zboží je 24 měsíců.

Reklamační řád

 • Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu při předání zboží dopravcem a o zjištěných vadách neprodleně  informovat prodávajícího.tel.603511180.
 • Při evidentním poškození obalu zásilku vůbec nepřebírat, nechat ji dopravci a hlavně neplatit!
 • Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná, jak se projevují a případně přiložit fotografii.
 • K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 • Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 3 dnů od obdržení reklamace o postupu a vyřízení.
 • Doba vyřízení reklamace se stanovuje na 30 dnů.